Naše historie sahá k roku 1994, kdy jsme po odchodu od Hasičského záchranného sboru, začali se servisem osobních a nákladních vozů. V roce 1996 jsme se rozhodli provádět servis hasičských vozů a získali jsme certifikaci od společnosti Camiva. Tato certifikace nás opravňuje ke školení obsluhy, provedení pravidelných ročních prohlídek a oprav nástaveb automobilových žebříků typu EPA 30. V roce 2003 byla tato certifikace rozšířena na typ automobilového žebříku EPAS 25/30. V roce 2010 došlo ke změně společnosti Camiva na Iveco Magirus Fire Fighting Camiva, což nám umožnilo rozšířit si certifikaci na všechny vyráběné nástavby automobilových žebříků typu EPAS, EPS, EPA a vodních cisteren Camiva. Toto je nyní naší hlavní náplní práce. Disponujeme veškerým potřebným vybavením, včetně originálního diagnostického zařízení Camiva, servisních manuálů i vyškoleným personálem, který je schopen splnit všechna Vaše přání i přímo u Vás.